اخبار الماس تایر

خرید رینگ و لاستیک

خریدار رینگ و لاستیک کارکرده خودرو شما

برای تسهیل در راحتی و آسایش شما، رینگ و تایر خودروی شما را خریداری و پس از آن بنا به تمایل و درخواست شما، رینگ و لاستیک نو بر روی خودرویتان نصب میگردد.

چاپایمیل